CONCURS DE SAH PE ECHIPE DE COPII INTRE 6 -12 ANI , SUSTINERE SI PROMOVARE CAMPIONI.********CHILDREN'S CHESS COMPETITION ON CHILDREN'S TEAMS BETWEEN 6-12 YEARS, SUPPORT AND PROMOTION OF CHAMPIONS.

个体转卖者

指定地点兑换自行货远
价格
8.99 DCP
(1 DCP = 29.85 EUR )
仅限于在DealShaker上,DCP和欧元的汇率是固定的,交易的价值基于当前的汇率,汇率将跟随挖掘难度而变动
Coupons Available
60
推广何时结束
23/12/19
销售礼券
440
票券有效期
23/10/18 - 23/12/19

数量

描述:
Organizam si sustinem concursuri de sah pentru copiii intre 6 si 12 ani. Selectarea candidatilor se va face cu srijinul Federatiei Romane de Sah, Cluburi de Sah cu portofoliu si specialisti din domeniu. Locatiile unde se vor desfasura concursurile de sah vor fi alese dintre Comerciantii de pe Platforma Dealshaker care accepta , ca plata alternativa, criptovaluta Onecoin pentru plata serviciilor de transport, cazare si masa pentru participantii la concurs. In Romania concursurile se vor desfasura cu participanti din tara si Republica Moldova. In strainatate concursurile vor fi cu echipe de sahisti selectati din Romania la concurs cu echipe in care se face deplasarea. Activitati de organizare: 1. Alegerea locatiei de desfasurare a concursurilor: 2. Stabilirea nr. de participanti pe echipe din tara sau din strainatate: 3. Rezervarea cupoanelor pentru cazare, masa si transport, dupa caz: 4.Organizarea cu dotari si logistica a salilor unde se desfasoara concursurile , in functie de nr. de participanti. 5. Preluarea si repartizarea concurentilor pe grupe de varsta si tipuri de concursuri de sah: 6. Insotirea acesstora pe toata perioada de desfasurare al competitiilor: 7. Inmanarea premiilor si diplomelor. 8.. Orice alte activitati necesare pentru desfasurarea in conditii de confort si siguranta al concursurilor de sah.**************We organize and support chess competitions for children between 6 and 12 years of age. Selection of candidates will be done with the support of the Romanian Chess Federation, Chess Clubs with portfolio and specialists in the field. The locations where chess competitions will take place will be chosen by the Dealshaker Merchants who accept, as an alternative payment, the Onecoin encrypted payment for transportation, accommodation and meals for participants in the contest. In Romania, competitions will be held with participants from the country and the Republic of Moldavia. Abroad, the contests will be with teams of selected sachists from Romania to compete with teams in which the movement is made. Organization activities: 1. Choosing the venue for competitions: 2. Establishment no. of team participants in the country or abroad: 3. Reservation of coupons for accommodation, meals and transport, as the case may be: 4.Organization with the equipment and logistics of the halls where the competitions take place, according to nr. of participants. 5. Taking over and distributing contestants by age group and types of chess competitions: 6. Accompanying them throughout the competition: 7. Award of prizes and diplomas. 8. Any other activities necessary for the conduct of chess competitions in the comfort and safety conditions.
交易特殊的条款与条件 :
Cuponul este valoric, 100% in Onecoin si reprezinta cheltuielile de transport, cazare si masa ale concurentilor si suporterilor lor. La organizarea unui concurs , in functie de cheltuielile cu transportul , masa si cazarea se vor achizitiona un numar mai mare de cupoane pentru decontarea acestora.
O parte din cheltuielile de transport si cazare, la comerciantii care nu accepta plata 100% in Onecoin, pentru adultii si participantii la concurs , vor fi suportate de catre acestia.
Sposorii copiilor vor putea participa la aceste evenimente si vor inmana premii castigatorilor, compuse din Onecoin si produse pentru copii achizitionate de pe platforma comerciala Dealshaker.
Pentru relatii privind locatiile de desfasurare ale concursurilor de sah,data la care au loc,costuri si inscrieri adresati-va organizatorului la tel:+40723721119 sau pe adresa de e-mail:[email protected] ***********The coupon is worth 100% in Onecoin and represents the transportation, accommodation and meals of competitors and supporters. When organizing a contest, depending on transport, meal and accommodation costs, a larger number of coupons will be purchased for their settlement.
Part of the travel and accommodation costs, to merchants who do not accept 100% payment in Onecoin, for adults and contest participants, will be borne by them.
Children's Spores will be able to participate in these events and will award prizes to winners consisting of Onecoin and Children's products purchased from the Dealshaker business platform.
For relations regarding the locations of the chess competitions, date, costs and registrations, please contact the organizer at: +40723721119 or by e-mail: [email protected]
关于Merchant :
Sunt un organizator si sponsor pentru activitati si concursuri cultural-sportive pentru promovarea tinerelor talente din domeniul muzicii artei si sahului*******I am an organizer and sponsor of cultural and sporting activities and competitions for the promotion of young talents in the field of art and chess music.
Contact Merchant
Merchant 地址 ( 您能用推销的票券在任何指定的MERCHANT地址 ) :

DealShaker is not to be held responsible about the third party content published on the platform