Kiểm thử phẩn mềm thanh toán 100% bằng onecoin

网上服务
价格
2.51 DCP
(1 DCP = 29.85 EUR )
仅限于在DealShaker上,DCP和欧元的汇率是固定的,交易的价值基于当前的汇率,汇率将跟随挖掘难度而变动
Coupons Available
0
推广何时结束
31/03/20
销售礼券
100
票券有效期
19/02/19 - 31/03/20
描述:
Nhận kiểm thử phẩn mềm trên các dụng web và trên mobile. Các phần mềm có thể thuộc các lĩnh vực khác nhau ưu tiên các lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng, chính phủ điện tử. Các công việc chính bao gồm: - Viết kịch bản kiểm thử. - Thực hiện kiểm thử. - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nhận chấp nhận thanh toán 100% onecoin. Giá trên được tính cho 1 ngày làm việc. Tùy thuộc vào công việc của dự án lớn hay nhỏ sẽ tương ứng với số lượng coupon cần mua.
交易特殊的条款与条件 :
- Liên hệ để trao đổi trước về công việc trước khi thống nhất và đặt coupon.
- Có thể liên lạc theo email: [email protected] hay số điện thoại 0985769988.
关于Merchant :
Tôi là một kỹ sư kiểm thử phần mềm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có các chứng chỉ quốc tế trong ngành kiểm thử phần mềm. Tôi đã tham gia rất nhiều các dự án liên quan tới viễn thông, ngân hàng và chính phủ điện tử. Tôi đã có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực kiểm thử. Bản thân rất yêu thích công việc này.
Contact Merchant
Merchant 地址 ( 您能用推销的票券在任何指定的MERCHANT地址 ) :

附加指示 :

Liên hệ thống nhất công việc trước khi đặt coupon

DealShaker is not to be held responsible about the third party content published on the platform