Namjestanje Atlasa, 50% kupon popusta, Croatia - Arrangement of Atlas, 50% discount coupon, Croatia

注册的企业

指定地点兑换自行货远
价格
2.75 DCP
(1 DCP = 29.85 EUR )
仅限于在DealShaker上,DCP和欧元的汇率是固定的,交易的价值基于当前的汇率,汇率将跟随挖掘难度而变动
Coupons Available
100
推广何时结束
31/03/19
销售礼券
0
票券有效期
06/02/19 - 31/03/19
描述:
TRAJNO OTKLONITE UZROK VAŠIH ZDRAVSTVENIH TEGOBA Vjerojatno niste zadovoljni sa svim dosadašnjim terapijama klasične i prirodne medicine, kojima ste se podvrgnuli da bi ste se oslobodili postojećih tegoba (kao npr. glavobolje, hernije diskova u leđima i u vratu, vrtoglavice, ograničene pokretljivosti vrata, bolova u leđima i ekstremitetima, loše cirkulacije, otežanog disanja, aritmije, nedostatka životne energije, itd). Jeste li se upitali: Zbog čega? Odgovor je jasan, svi tretiraju samo simptome - posljedice. Ovom metodom namještanja atlasa otklanjamo osnovni uzrok. Iskošen atlas uzrokuje, ovisno o kutu rotacije, smanjenje otvora lubanje i kralježnice. Time su kralježnična moždina, razni živci i živčani putovi izloženi trajnom pritisku. Zbog rotiranog atlasa istovremeno su sužene i vertebralne arterije, karotida, jugularna vena i limfni putovi. Budući da atlas ne nosi samo lubanju, već je odgovoran za OVJES, RAVNOTEŽU I UPRAVLJANJE kralježnicom i ljudskim kosturom, kada je rotiran uzrokuje teške smetnje i promjene u držanju tjela. 1 kupon = 50% popusta 1 kupon + 82€ = usluga namještanja Atlasa - prvog vratnog kralješka 1 kupon + 82€ = 173€ ukupna cijena usluge Prilikom kupovine kupona, obavezno kontaktirati partnera u vezi dogovora za termin. Za područje Balkana-putem mobitela: +385997220430 ostali klijenti putem e-maila: [email protected] TRY ONLY THE LOSS OF YOUR HEALTH CARE You are probably unhappy with all the classic and natural medicine treatments you've been undergoing to relieve existing problems (such as headaches, hardened discs in your back and throat, dizziness, limited neck mobility, back and extremities, poor circulation , difficulty breathing, arrhythmia, lack of life energy, etc.). Did you ask: Why? The answer is clear, they all treat only the symptoms - the consequences. With this method of fixing the atlas, we eliminate the root cause. The fractured atlas causes, depending on the angle of rotation, the reduction of the skull and spine openings. This is a spinal cord, various nerves and nervous paths exposed to permanent pressure. Because of the rotated atlas, narrowed vertebral arteries, carotid arteries, jugular veins, and lymphatic joints are simultaneously narrowed. Since the atlas does not only carry the skull but is also responsible for SUSPENDING, REDUCING AND MANAGING the spine and the human skull, when it is rotated it causes serious disturbances and changes in posture. 1 coupon = 50% discount 1 coupon + 82 € = Arrangement of Atlas - the first cervical vertebra 1 coupon + 82 € = 173 € total price of the service When purchasing a coupon, please contact the partner for a term deal. For the Balkan region - via mobile: +385997220430 other clients via e-mail: [email protected]
交易特殊的条款与条件 :
1 kupon = 50% popusta
1 kupon + 82€ = usluga namještanja Atlasa - prvog vratnog kralješka
1 kupon + 82€ = 173€ ukupna cijena usluge
Prilikom kupovine kupona, obavezno kontaktirati partnera u vezi dogovora za termin.
Za područje Balkana-putem mobitela: +385997220430 ostali klijenti putem e-maila: [email protected]

1 coupon = 50% discount
1 coupon + 82 € = Arrangement of Atlas - the first cervical vertebra
1 coupon + 82 € = 173 € total price of the service
When purchasing a coupon, please contact the partner for a term deal.
For the Balkan region - via mobile: +385997220430 other clients via e-mail: [email protected]
关于Merchant :
Je li Vam poznato da je najviši vratni kralježak - ATLAS – kod skoro svih ljudi rotiran, iskošen? Ovakvo stanje dovodi do velikog broja tjelesnih i psihičkih smetnji i bolesti, a ono se može u potpunosti obrnuti!

To je otkrio Švicarac Dr. René – Claudius Schümperli E.M., koji je i sam bio bolno pogođen rotacijom atlasa, te je između 1993. i 1996. razvio revolucionarnu metodu kojom vraća atlas na pravo mjesto.

Iskošen atlas uzrokuje, ovisno o kutu rotacije, smanjenje otvora lubanje i kralježnice. Time su kralježnična moždina, razni živci i živčani putovi izloženi trajnom pritisku. Zbog rotiranog atlasa istovremeno su sužene i vertebralne arterije, karotida, jugularna vena i limfni putovi.
Trajni pritisak na kralježničnu moždinu, moždane živce, krvne žile i limfne kanale uzrokuje teške tjelesne i psihičke smetnje, poteškoće, bolesti i ovisnosti.

Budući da atlas ne nosi samo lubanju, već je odgovoran za OVJES, RAVNOTEŽU I UPRAVLJANJE kralježnicom i ljudskim kosturom, kada je rotiran uzrokuje teške smetnje i promjene u držanju tjela.

Posljedica toga su simptomatske poteškoće i bolesti, npr. glavobolja i bolovi u zatiljku, ukrućen vrat, migrene, bolovi u leđima, oštećenja diskova, skolioza, pogrbljenost, ukliješteni moždani i kralježnični živci, različita dužina nogu uzrokovana kosom zdjelicom, bolovi u kukovima, koljenima, spuštena stopala, itd.

Rotiran i iskošen atlas uzrokuje rotaciju zdjelice i nepravilno držanje tijela.


Is it known to you that the highest vertebral cervix - ATLAS - is almost rotated in all people? This condition leads to a large number of physical and mental disorders and illnesses, which can be completely reversed!

It was discovered by Swiss Dr. René - Claudius Schumperli E.M., who himself was severely affected by the rotation of the atlas, and between 1993 and 1996 developed a revolutionary method of returning the atlas to the right place.

The fractured atlas causes, depending on the angle of rotation, the reduction of the skull and spine openings. This is a spinal cord, various nerves and nervous paths exposed to permanent pressure. Because of the rotated atlas, narrowed vertebral arteries, carotid arteries, jugular veins, and lymphatic joints are simultaneously narrowed.
Persistent pressure on the spinal cord, brain nerves, blood vessels and lymphatic cancers causes severe bodily and mental disorders, difficulties, illnesses and addictions.

Since the atlas does not only carry the skull but is also responsible for SUSPENDING, REDUCING AND MANAGING the spine and the human skull, when it is rotated it causes serious disturbances and changes in posture.

As a result of this, symptomatic difficulties and illnesses, such as headaches and back pain, stiff neck, migraine, back pain, dislocation of the discs, scoliosis, bruising, clenched cerebral and spinal nerves, different lengths of legs caused by pelvic pelvis, hips, knees , lowered feet, etc.

Rotated and cracked atlas causes pelvic rotation and irregular posture.
Contact Merchant
Merchant 地址 ( 您能用推销的票券在任何指定的MERCHANT地址 ) :

附加指示 :

https://www.youtube.com/watch?v=HVfNjkVEdec&t=14s
https://youtu.be/K0RwFhuu3ik
https://youtu.be/ayyIlsXK4j0

DealShaker is not to be held responsible about the third party content published on the platform