DISCOUNT VOUCHER 77% -1 PORCELANASTA ZOBNA PREVLEKA, SLOVENIA

注册的企业

指定地点兑换自行货远
价格
3.35 DCP
(1 DCP = 29.85 EUR )
仅限于在DealShaker上,DCP和欧元的汇率是固定的,交易的价值基于当前的汇率,汇率将跟随挖掘难度而变动
Coupons Available
3
推广何时结束
31/12/19
销售礼券
97
票券有效期
20/03/19 - 31/01/20

数量

描述:
V tej ponudbi je vključeno sledeče: porcelanaste solo prevleke in mostički. Vsi izdelki so narejeni iz najsodobnejših materialov, brez alergenov. ***** This offer includes the following: porcelain solo crowns and bridges. All products are made of quality materials, without allergens. ***** Ova ponuda uključuje sljedeće: porculanske solo krunice i mostove. Svi proizvodi izrađeni su od najsuvremenijih materijala bez alergena.
交易特殊的条款与条件 :
Ponudba je namenjena za zobozdravnike in za posameznike. ***** The offer is designed for dentists and for individuals. ***** Ponuda je namijenjena zubarima i pojedincima. **********

Cena velja za eno ( 1) porcelanasto zobno prevleko. V kolikor gre za mostiček ali več prevlek, se kupi več kuponov. Razliko do polne cene v višini 30evrov plača kupec ob naročilu storitve za vsako prevleko ***** Price applies to one porcelain crown. If there is a bridge or multiple crowns, more coupons are purchesse.. ***** Cijena se odnosi na jednu porculansku krunicu . Ako postoji most ili više krunic, morate kupiti više kupona.Razlika do pune cene od 30 evrov plača kupac pri naruđbi usluge za svaku krunicu.

Možno je pošiljanje preko pošte. O tem se dogovarjamo naknadno. ***** It is possible to send by post. We will agree about that later. ***** Moguče je slanje poštom. O tome se dogovaramo od primera do primera.

Storitev velja za Slovenijo in tujino. Stroške poštnine pošiljanja paketa nosi pošiljatelj. ***** The service is valid for Slovenia and abroad. The shipping costs of the package are borne by the sender. ***** Usluga vrijedi za Sloveniju i inozemstvo. Troškove dostave paketa snosi pošiljatelj.
关于Merchant :
I am dental technician with 40 years of experiences and I make all dental prosthetic products, from ceramic solo crowns and bridges, to all kind of dentures. ***** Zobotehnica s 40 letnimi izkušnjami. Izdelujem vse zobno-protetične nadomestke, od porcelanskih solo prevlek in mostičkov, do vseh vrst protez. **** Zubni tehničar sa 40 godišnjim iskustvom i izrađujem sve zubno-protetske proizvode, od porcelanastih solo krunica i mostova, do svih vrsta proteza.
Contact Merchant
Merchant 地址 ( 您能用推销的票券在任何指定的MERCHANT地址 ) :

DealShaker is not to be held responsible about the third party content published on the platform