Evaluari imobiliare si de bunuri mobile

Online Service
Price
3.31 ONE
(1 ONE = 42.33 EUR )
ONE is with a fixed rate for DealShaker exclusively. Value is based on the current exchange rate, and will change based on change in mining difficulty. DealShaker does not guarantee the selling price of ONE
Coupons Available
25
Promotion ends
31/05/19
Coupons Sold
0
Coupons Validity
07/06/18 - 31/05/19
Description:
SERVICIILE DE EVALUARE OFERITE INCLUD: • Evaluări de proprietăţi imobiliare si bunuri mobile pentru credit ipotecar sau pentru altfel de credite • Evaluări de proprietăţi imobiliare (terenuri libere si construite) pentru tranzacţii intre diverse societăţi si persoane fizice • Evaluări pentru raportarea financiara • Evaluări pentru restituire in natura si despăgubiri băneşti in sensul Legii 10/2001 • Evaluări de bunuri mobile, care cuprind echipamente specifice diferitelor industrii • Evaluări pentru executări silite la solicitarea executorilor judecătoreşti / bancari sau a instituţiilor bugetare • Evaluări pentru reorganizare judiciara • Evaluări pentru lichidare ordonata / forţată (faliment). TIPURI DE PROPRIETĂŢI INCLUSE IN SERVICIILE NOASTRE DE EVALUARE: • Terenuri • Vile si apartamente • Proprietăţi cu destinaţie comerciala si industriala • Păduri si terenuri agricole DOBRILA LILIANA membru ANEVAR, ofera servicii de evaluari autorizate, respectand cele mai inalte standarde de calitate, adaptate pentru toate tipurile de proprietati imobiliare, apartinand atat persoanelor fizice cat si celor juridice. În mod special, realizăm rapoarte de evaluare pentru o gamă diversă de proprietăţi imobiliare, cum ar fi: apartamente; case, vile; spaţii comerciale; spaţii de birouri; hale industriale sau de depozitare; spaţii de producţie; construcţii speciale; terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole. SERVICII OFERITE Prestăm servicii de evaluare şi reevaluare imobiliară respectând principiile, metodele şi standardele profesionale, etice promovate de către ANEVAR cu scopul de a estima o valoare pentru un drept de proprietate, care să fie cât mai apropiată de valoarea pe care o stabileşte piaţa în urma tranzacţiilor. În urma procesului de evaluare, rezultă raportul de evaluare. Valoarea reprezintă acea calitate convenţională a unui obiect, care îi este atribuită în urma unor calcule sau a unei expertize. TIPURI DE PROPRIETĂŢI INCLUSE IN SERVICIILE NOASTRE DE EVALUARE: • Terenuri • Vile si apartamente • Proprietăţi cu destinaţie comerciala si industriala • Păduri si terenuri agricole ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE 1. Documentarea asupra proprietăţii imobiliare de către evaluatorul imobiliar identificarea proprietăţii imobiliare; identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării; stabilirea scopului evaluării imobiliare şi tipul de valoare ce trebuie determinată; vizitarea fizică a proprietăţii de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât şi la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietăţii (titlul de proprietate, actul de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune, plan cadastral, autorizaţie de construire, etc.). 2. Centralizarea şi analiza datelor şi informaţiilor colectarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante; aceste date şi informaţii trebuie să conţină elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizări, metoda comparaţiei directe, etc.); se stabileşte conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condiţiile limitative şi sursele de informare. 3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliară Procesul de evaluare a proprietăţii imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucţiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare - tipul de valoare, scopul evaluării şi rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. Raportul evaluări imobiliare explică procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluării şi prezintă informaţiile semnificative care au fost folosite în analiză. Tipul, dimensiunea şi conţinutul unui raport de evaluare variază în funcţie de tipul proprietăţii, cerinţele legale şi de natura, complexitatea procesului de evaluare imobiliară. Reevaluarea activelor fixe corporale pentru instituţiile de stat conform OMEF 3471/2008 se va efectua cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanţului, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei.
Deal Specific Terms & Conditions from the Merchant :
Intrucat fiecare imobil are particularitatile lui, oferta se va face individual si personalizata. Va rugam sa ne contactati pentru intrebari si nelamuriri. Un cupon reprezinta o estimare initiala si poate acoperi costurile pentru bunuri mobile (masini, instalatii, unelte, excavatoare etc). Diferentele de pret pentru cladiri mai mari se vor achita cash.
About the Merchant :
Evaluator imobiliar - Brasov
Evaluator imobiliar membru ANEVAR
DOBRILA LILIANA
Evaluator imobiliar membru ANEVAR efectuez evaluari si expertize imobiliare pentru: apartamente, case, vile, terenuri, pensiuni, constructii industriale, evaluari pentru impozitare.
BRASOV SI JUDETUL BRASOV
Contact Merchant
Merchant Addresses ( you can use your Deal Coupon in any of the assigned addresses of the Merchant ) :

DealShaker is not to be held responsible about the third party content published on the platform