37.50 % ONE COIN - ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ - ТАЗИ ОБЯВА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА С ОТЧЕТЕНИ НЕТНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ от 60 000 до 80 000 ЛВ. И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА от 20 до 30 ЧОВЕКА!

登録事業

現地で償還
価格
5.32 ONE
(1 ONE = 42.33 EUR )
ONEは、DealShaker限定の固定レートです。値は 現在の為替レートを基準としており、マイニングの難易度の変化に基づいて変動します。 DealShakerはONEの販売価格を保証するものではありません
利用可能なクーポン
3
プロモーションを終了します
31/12/19
販売済みクーポン
0
クーポン有効性
01/05/19 - 31/12/19
明細:
ТАЗИ ОБЯВА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА С ОТЧЕТЕНИ НЕТНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ от 60 000 до 80 000 ЛВ. И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА от 20 до 30 ЧОВЕКА.!!!! 1. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ УСЛУГИ - ОРГАНИЗИРАНЕ, СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО: - ОБРАБОТКА НА ПЪРВИЧНИ ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ, - ОТРАЗЯВАНЕ В СЧЕТОВОДНИ РЕГИСТРИ, - ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС, - АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА, - КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ОГЛЕД УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА, КАКТО И ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ ЗА УСПЕШНО РАЗВИТИЕ. - ПОМОЩ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ. 2. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ : - ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, ОСИГУРОВКИ, ВЕДОМОСТИ, ДЕКЛАРАЦИИ , - СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕШЕНИЕТО НА ТРУДОВО ПРАВНИ КАЗУСИ.
販売者からの取引特定利用諸条件 :
МОЛЯ, ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕТО НА КУПОН ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕН !!!
1 бр. месечна услуга = 750 лв. + 1 купон = 1200 лв. !!!
- Закупувайки 1 /един/ купон вие получавате месечна счетоводна услуга и финансов резултат.
- За годишен финансов отчет се закупува нов купон.
- Закупилият този купон, няма право да го предоставя на трето лице.
- Купувачът на купона трябва да се свърже с мен в рамките на 24 часа за подробности по сделката, включая и договор и ДА ЗАПЛАТИ СУМАТА ОТ 750 ЛВ. БАНКА/ПРЕВОД/ ЗА СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА !!!
- КУПОНА СЕ ПРОЧИТА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МЕСЕЧНАТА ОТЧЕТНОСТ /УСЛУГАТА/!!!
- За повече информация може да се свържете с мен на email : interkonsult1@gmail.com
МОЛЯ, ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕТО НА КУПОН ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕН !!!
販売者について :
The Absolute success is in our hands.
Foresight, creativity, prosperity, harmony!
販売者に問い合わせる
販売者アドレス ( いずれの割り当てられた販売者アドレスからも、 取引クーポンを使用することができます。 ) :

追加手順 :

ТАЗИ ОБЯВА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА С ОТЧЕТЕНИ НЕТНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ от 60 000 до 80 000 ЛВ. И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА от 20 до 30 ЧОВЕКА.!!!!

DealShakerは、第三者によってプラットフォームに掲載された内容について、 責任を負うことはありません。