Kiểm thử phẩn mềm thanh toán 100% bằng onecoin

オンラインサービス
価格
2.51 ONE
(1 ONE = 29.85 EUR )
ONEは、DealShaker限定の固定レートです。値は 現在の為替レートを基準としており、マイニングの難易度の変化に基づいて変動します。 DealShakerはONEの販売価格を保証するものではありません
利用可能なクーポン
0
プロモーションを終了します
31/03/20
販売済みクーポン
100
クーポン有効性
19/02/19 - 31/03/20
明細:
Nhận kiểm thử phẩn mềm trên các dụng web và trên mobile. Các phần mềm có thể thuộc các lĩnh vực khác nhau ưu tiên các lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng, chính phủ điện tử. Các công việc chính bao gồm: - Viết kịch bản kiểm thử. - Thực hiện kiểm thử. - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nhận chấp nhận thanh toán 100% onecoin. Giá trên được tính cho 1 ngày làm việc. Tùy thuộc vào công việc của dự án lớn hay nhỏ sẽ tương ứng với số lượng coupon cần mua.
販売者からの取引特定利用諸条件 :
- Liên hệ để trao đổi trước về công việc trước khi thống nhất và đặt coupon.
- Có thể liên lạc theo email: [email protected] hay số điện thoại 0985769988.
販売者について :
Tôi là một kỹ sư kiểm thử phần mềm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có các chứng chỉ quốc tế trong ngành kiểm thử phần mềm. Tôi đã tham gia rất nhiều các dự án liên quan tới viễn thông, ngân hàng và chính phủ điện tử. Tôi đã có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực kiểm thử. Bản thân rất yêu thích công việc này.
販売者に問い合わせる
販売者アドレス ( いずれの割り当てられた販売者アドレスからも、 取引クーポンを使用することができます。 ) :

追加手順 :

Liên hệ thống nhất công việc trước khi đặt coupon

DealShakerは、第三者によってプラットフォームに掲載された内容について、 責任を負うことはありません。