Kiểm thử phẩn mềm thanh toán 100% bằng onecoin

Serviço Online
Preço
2.51 ONE
(1 ONE = 29.85 EUR )
ONE é uma taxa fixa exclusiva para a DealShaker. O valor tem como base a taxa de câmbio atual, sendo alterado com base na alteração da dificuldade de mineração. A DealShaker não garante o preço de venda de ONE
Cupões Disponíveis
0
A promoção termina
01/03/20
Cupões Vendidos
100
Validade dos Cupões
19/02/19 - 31/03/20
Descrição:
Nhận kiểm thử phẩn mềm trên các dụng web và trên mobile. Các phần mềm có thể thuộc các lĩnh vực khác nhau ưu tiên các lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng, chính phủ điện tử. Các công việc chính bao gồm: - Viết kịch bản kiểm thử. - Thực hiện kiểm thử. - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nhận chấp nhận thanh toán 100% onecoin. Giá trên được tính cho 1 ngày làm việc. Tùy thuộc vào công việc của dự án lớn hay nhỏ sẽ tương ứng với số lượng coupon cần mua.
Termos e Condições do Comerciante Específicos para a Oferta :
- Liên hệ để trao đổi trước về công việc trước khi thống nhất và đặt coupon.
- Có thể liên lạc theo email: [email protected] hay số điện thoại 0985769988.
Sobre o Comerciante :
Tôi là một kỹ sư kiểm thử phần mềm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có các chứng chỉ quốc tế trong ngành kiểm thử phần mềm. Tôi đã tham gia rất nhiều các dự án liên quan tới viễn thông, ngân hàng và chính phủ điện tử. Tôi đã có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực kiểm thử. Bản thân rất yêu thích công việc này.
Contactar Comerciante
Endereços do Comerciante ( pode utilizar o seu Cupão-Oferta em qualquer um dos endereços atribuídos do Comerciante ) :

Instruções adicionais :

Liên hệ thống nhất công việc trước khi đặt coupon

A DealShaker não se responsabiliza por conteúdos de terceiros publicados na plataforma