ใบไม้สีทอง ของฝากจากนราฯ ขนาด 20x42 นิ้วแนวนอน กรอบ 3 ชั้น(สินค้ามีจำกัด)Home decor photo frame , Nara souvenirs, size 20x42 inches, horizontal frame, 3 layers (limited products)

Booths9kqo BOOT SOUVENIRS

Индивидуальный бизнес

Самостоятельно организованная отправка
Цена
6.97 ONE
(1 ONE = 29.85 EUR )
ONE — с фиксированной ставкой исключительно для DealShaker. Значение основано на текущем обменном курсе и будет меняться в зависимости от изменения сложности добычи. DealShaker не гарантирует продажную цену в ONE
Доступно купонов
50
Завершение промоакции
31/12/19
Продано купонов
0
Срок действия купонов
07/07/19 - 31/12/19

Количество

Описание:
ใบไม้สีทอง เครื่องประดับประจำบ้านที่มีมูลค่าประจำจังหวัดนราธิวาส มีความงดงามตระการตา ผู้ใดได้พบเห็นต้องตะลึงกับความสวยงามแบบธรรมชาติ หนึ่งเดียวที่หาได้ ที่นี้ ถือเป็นใบไม้มงคลจัดตกแต่งในกรอบแบบ 3 ชั้นขนาด 20x42 นิ้ว จัดใบแบบแนวเฉียงขึ้น 2 ด้าน สวยงาม ใช้ตกแต่งฝาผนังห้องทำงานหรือห้องรับแขก เหมาะยิ่งนัก สินค้ามีจำกัด Home decor photo frame, home decorations that are worth the Narathiwat province. With spectacular beauty Anyone who has seen must be stunned by the natural beauty. The only one that can be found here Considered as a sacred leaf, decorated in a 3-layer frame, size 20x42 inches, arranged in a vertical oblique shape, 2 sides, beautiful, used to decorate the wall, the office or living room, suitable for the product is limited
Условия сделки от продавца :
1. กรุณาโทรติดต่อก่อนการซื้อ นายอาคม รัตนกิจ โทร 08-9663-4697
2. ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าจัดส่งเอง โดยโอนเงินตามราคาที่เป็นจริง ที่ปรากฎในบิลผู้รับส่ง
3. สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน
4. สินค้าเป็นกรอบกระจก อาจเกิดการแตกชำรุดในระหว่างจัดส่ง
5. สินค้านี้จัดส่งเฉพาะลูกค้าประเทศไทยเท่านั้น

1. Please call before purchasing Mr. Arkom Ratanakit, call 08-9663-4697.
2. The buyer must pay the shipping cost themselves. By transferring money according to the actual price That appears in the recipient's bill
3. Products purchased and not returned
4. Products are glass frames There may be breakage during delivery.
5. This product is only delivered to Thailand customers.
Сведения о продавце :
ของที่ระลึก
Souvenirs
Связаться с продавцом
Адреса продавца ( Купон по сделке можно использовать по любому из назначенных адресов продавца ) :

Доставка в:

Таиланд( TH )

Дополнительные инструкции :

สนใจติดต่อ...
คุณอาคม รัตนกิจ
โทร 08-9663-4697
E mail : [email protected]
ID Line : boot4697

DealShaker не несет ответственность за контент, публикуемый третьими сторонами на платформе