ใบไม้สีทอง ของฝากจากนราฯ(ขนาด 7ใบ) The leaves in the picture frame decorate the house, Nara souvenirs (size 7 leaves)

Booths9kqo BOOT SOUVENIRS

Индивидуальный бизнес

Самостоятельно организованная отправка
Цена
3.01 ONE
(1 ONE = 29.85 EUR )
ONE — с фиксированной ставкой исключительно для DealShaker. Значение основано на текущем обменном курсе и будет меняться в зависимости от изменения сложности добычи. DealShaker не гарантирует продажную цену в ONE
Доступно купонов
56
Завершение промоакции
31/12/19
Продано купонов
4
Срок действия купонов
26/07/19 - 31/12/19

Количество

Описание:
ใบไม้สีทองของประดับตกแต่งบ้านที่มีค่าของจังหวัดนราธิวาส ด้วยความงามอันน่าทึ่งใครก็ตามที่เคยเห็นต้องตะลึงกับความงามตามธรรมชาติ คนเดียวที่สามารถพบได้ที่นี่ ถือว่าเป็นใบมงคลตกแต่งในกรอบขนาด 7 ตกแต่งอย่างสวยงาม Leaves in the picture frame Used to decorate home or office Valuable of Narathiwat Province With a beautiful beauty Anyone who has ever seen is stunned by the natural beauty. Only one place can be found here. Considered a sacred leaf, decorated in a frame of 7 leaves, beautifully decorated
Условия сделки от продавца :
1. กรุณาโทรติดต่อก่อนการซื้อ นายอาคม รัตนกิจ โทร 08-9663-4697
2. ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าจัดส่งเอง โดยโอนเงินตามราคาที่เป็นจริง ที่ปรากฎในบิลผู้รับส่ง
3. สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน
4. สินค้าเป็นกรอบกระจก อาจเกิดการแตกชำรุดในระหว่างจัดส่ง
5. สินค้านี้จัดส่งเฉพาะลูกค้าประเทศไทยเท่านั้น

1. Please call before purchasing Mr. Arkom Ratanakit, call 08-9663-4697.
2. The buyer must pay the shipping cost themselves. By transferring money according to the actual price That appears in the recipient's bill
3. Products purchased and not returned
4. Products are glass frames There may be breakage during delivery.
5. This product is only delivered to Thailand customers.
Сведения о продавце :
ของที่ระลึก
Souvenirs
Связаться с продавцом
Адреса продавца ( Купон по сделке можно использовать по любому из назначенных адресов продавца ) :

Доставка в:

Таиланд( TH )

Дополнительные инструкции :

สนใจติดต่อ...
คุณอาคม รัตนกิจ
โทร 08-9663-4697
E mail : [email protected]
ID Line : boot4697

DealShaker не несет ответственность за контент, публикуемый третьими сторонами на платформе