VideoNinja Branding Animációs marketingfilm - a branded ütős bemutatása

Индивидуальный бизнес http://onlinestratega.com/ds-video-ninja-marketingfilmek/

Онлайн-сервис
Цена
4.11 ONE
(1 ONE = 42.33 EUR )
ONE — с фиксированной ставкой исключительно для DealShaker. Значение основано на текущем обменном курсе и будет меняться в зависимости от изменения сложности добычи. DealShaker не гарантирует продажную цену в ONE
Доступно купонов
50
Завершение промоакции
31/12/19
Продано купонов
0
Срок действия купонов
31/01/19 - 31/12/19
Описание:
Ha a te üzleted, terméked, szolgáltatásod 2017-ben igényli a márkád ismertségének növelését a vevők megszerzéséhez, elcsábításához, akkor nem hagyhatod ki ezt a marketingfilmes szolgáltatásunkat.
Условия сделки от продавца :
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek A Video Ninja Marketingfilmek (Feketeöves / Feketeöves Fordítás / Branding / Intro/Outro BLokk - és minden a jövőben megjelenő termék, megoldás) és Szolgáltatás használatának feltétele, hogy az Ügyfél (vagy Megrendelő) elfogadja a jelen Szerződési és Felhasználási feltételeket. A Szolgáltató az alább részletezett szolgáltatást nyújtja az Ügyfélnek. Jelen dokumentum szempontjából a Ügyfél jelentése magában foglalja az Ügyfél bármely alkalmazottját, üzlettársát vagy képviselőjét, akik számára Ügyfél hozzáférést biztosít a Szolgáltatáshoz. Rájuk ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az Ügyfél jelen szerződést elfogadó képviselőjére. Amennyiben használják a Szolgáltatást, az Ügyfél felelőssége, hogy az ebben a szerződésben leírtakat ők is ismerjék és betartsák. 1. A termék és szolgáltatás megnevezése: Video Ninja Feketeöves Marketingfilm, Video Ninja Feketeöves Fordítás Marketingfilm, Video Ninja Branding Marketingfilm, Video Ninja Intro/Outro BLokk. Előzetes megbeszélés, egyeztetés után saját céges / termékbemutató marketingfilm gyártása. A film digitális elemeket tartalmaz, ami előzetes egyeztetés után kerül elkészítésre, létrehozásra. A Megrendelőnek lehetősége van egyéb / saját anyagok, képek, videó felvételek átadására, amik bekerülnek az elkészülő Marketingfilmbe. 2. A szolgáltatás módja, tartalma és időtartama: A megrendelt marketingfilmet a Szolgáltató hozza létre, veszi fel, konvertálja a megfelelő méretűre, és adja át (digitális formában) az Ügyfélnek. A marketingflim elkészítése az összeg beérkezése után kezdődik. A fizetés előtti egyeztetés célja annak a feltérképezése, hogy a Szolgáltató a tőle elvárható körültekintéssel megállapítsa, nincs akadály vagy más kizáró ok a marketingfilm legyártására, és az adott iparágban, a terméknek/szolgáltatásnak sikeres lehet a saját marketingfilm elkészítése A vételár beérkezése után indul a marketingfilm tényleges legyártása, a szüksége elemek legyártása, létrehozása, jogi státuszuk tisztázása az Ügyféllel - vagy szükség esetén harmadik féllel. A Szolgáltató az eltérő csomagok, egyedi igények, speciális effektek miatt nem vállalhat konkrét határidőt a film elkészülésére. Hozzávetőleges határidőt közöl az Ügyféllel de a változtatás jogát fenntartja. Jelen megállapodás az adott (megrendelt) marketingfilm legyártására és digitális módon történő átadására vonatkozik. Az átadott film (és annak formátumbeli változatai) további teendői nem tartoznak e megállapodás keretei közé. Ez az alapelv változhat a konkrét csomag tartalmának függvényében. Abban az esetben az ott rögzített paraméterek, részletek a mérvadóak. 3. A felek felelősség vállalásai: A felek kijelentik, és vállalják, hogy a jelen szerződést, és feltételeket elolvasták és elfogadták. A terméket és a szolgáltatást ezek ismeretében rendelik meg, és vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el így betartják azokat. A rendszer használatával elfogadják a jelen feltételeket. Az Ügyfél kijelenti és vállalja hogy az alábbiaktól tartózkodik a marketingfilm megrendelésekor: Harmadik fél termékeinek, szolgáltatásainak bemutatása, promótálása. Nem léphet fel a Szolgáltató felé megtévesztő céllal az ilyen termékeket, szolgáltatásokat sajátjaként bemutatva. Nem léphet fel közvetítőként sem - közvetítői vagy bármilyen más jogcímen - drágábban (viszont)értékesítve a kész marketingfilmet harmadik félnek. Harmadik félnek minősül minden olyan cég, aki nincs megnevezve az adott szolgáltatás megrendelésekor kitöltött űrlapon. Ennek következtében csak és kizárólag CSAK az a cég termékei és szolgáltatásai szerepelhetnek az elkészülő marketingfilmekben, amely szolgáltatások, termékek eladásánál ugyanez a cég szerepel az Eladó meghatározása alatt. Amennyiben ezeket az irányelveket az Ügyfél megsérti, úgy az összes felelősség és az ezzel járó minden hátrány az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató minden felelősséget áthárít az Ügyfélre. 4. Adatvédelem Jelen termék, szolgáltatás, jellegénél fogva nem kér és nem gyűjt személyes adatokat. Ennek következtében jelen termék, szolgáltatás nem esik az adatkezelés adatvédelem törvénye alá - azt bejelenteni, szabályozni nem szükséges. Abban az esetben ha az Ügyfél online tevékenysége során a fenti szolgáltatás nyomán online felületen ad lehetőséget vásárlásra, megrendelésre, és ezért személyes adatokat kér be a leendő vevőitől, ügyfeleitől, akkor az Ügyfél felelőssége és feladata az ebben az esetben keletkező adatvédelmi irányelveinek és adatkezelési szabályzatának megalkotása, szabályozása, bejelentése. Ezekben az esetben a szolgáltató minden felelősséget elhárít magáról, és az Ügyfélre terhel minden esetleges megkeresést, panaszt. Az Ügyfél ezennel tudomásul veszi, hogy az itt leírtak minden pontjával egyetért, azokat legjobb tudása szerint betartja, de ugyanakkor vállalja, hogy az azok esetleges be nem tartásából (saját maga, bármelyik munkatársa vagy üzlettársa) vagy a saját cégének vállalkozásának IT-rendszerét ért hacker támadások miatt nyílttá, sebezhetővé vált számítógépek keresztül történő visszaélésekből származó összes jogi és anyagi hátrányért egyszemélyi felelősséget vállal. A Szolgáltató minden esetben a hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott irányelveknek megfelelően kezeli az Ügyfelek adatait. Csak kifejezett kérésükre, és kifejezett beleegyezésükkel küld nekik további termékinformációkat, kapcsolódó termékismertetőket, releváns üzleti ajánlatokat.Az Ügyfél vagy alkalmazottja külön kérésére a Szolgáltató törli az Ügyfél adatait a saját marketing rendszeréből A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az Ügyfél elektronikus úton leiratkozik az emailfogadásról, vagy külön emailben kéri a levélküldés leállítását, vagy az adatainak teljes és végleges törlését, haladéktalanul végrehajtja azt. Továbbá a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél adatai biztonságban legyenek, a rendszer hozzáférési jogát, belépési azonosítóit más, harmadik félnek nem adja ki, és erre munkatársai figyelmét is felhívja. A teljes Adatvédelmi Szabályzat bármikor elérhető erre a linkre kattintva. 5. Felelősség kizárása A Szolgáltató nem vállal felelősséget a következők miatt: Az internetes kapcsolat (wifi vagy 3G) hibáiból, kimaradásaiból keletkező vagy avval összefüggésbe hozható üzleti veszteség miatt, A felhasználók (3. fél) rendellenes telefon használatából adódó szoftver leállás miatt A felhasználók (3. fél) tájékozatlanságából, rosszindulatából, extrém magatartásából eredő károkozás, üzleti hátrány miatt. A Megrendelő által beküldött nyersanyagok felhasználási, sugárzási, szerkesztési engedélyeinek beszerzése minden esetben a Megrendelő feladata és felelőssége. Az ezzel kapcsolatos bármilyen - harmadik féltől, hatóságtól érkező - megkeresést, annak értékelése, elbírálása nélkül a Szolgálató továbbít a Megrendelőhöz. A Szolgálató ezennel kijelenti, hogy minden felelősséget elhárít magáról A mobil szolgáltatók lefedettségi korlátai, gyenge szolgáltatási szintje miatt bekövetkezett üzenet megjelenítési/továbbítási kihagyás (nem-továbbítás) esetén. Nem vállalunk felelősséget 3. piaci fél rendszer frissítésért, irányelvek megváltoztatásáért, ami a feltöltött megjelentetett applikáció láthatóságát, kereshetőségét, megjelenésének db-számát befolyásolja (GooglePlay, AppStore, Amazon, Youtube, Vimeo, és bármely más video hosting cég/szolgáltatás, az Ügyfél webtárhely szolgáltatója technikai módosításai. a 3. fél szerverén futó scriptek futási hibáiért, Google, és más közösségi médiás felületek üzemi kieséséért) 6. Termék előállítás és / vagy Szolgáltatás alóli kivételek: A Szolgáltató nem köteles, és meg is tagadja az olyan tartalmak közlését, ami általános közfelháborodást kiváltó témákat érint (erőszak, szexuális tartalmú - felnőtt - anyagok, szolgáltatások, vagy azokkal kapcsolatos termékek, szolgáltatások, események említése). Ha ez a szerződés megkötése (fizetés) előtt a Szolgáltató tudomására jut, abban az esetben eláll a szolgáltatás nyújtásától. Amennyiben ez a pénzügyi tranzakció után lesz egyértelmű (anyagbeküldés, információk nyújtása, kérése) a Szolgáltató megtagadja a szolgáltatás nyújtását, és a befizetett összeget a tranzakciós költségek levonása után visszautalja a megrendelőnek. 7. Garanciák A Szolgáltató nem ígér, nem garantál (és az előzetes reklám tevékenységében sem kommunikál) semmiféle garanciát bevétel növekedésre, profit növelésre, belépők számának emelkedésére a termékkel kapcsolatban. A marketingfilm használatával elérhető üzleti anyagi sikerek, növekedés, nagyban függ az Ügyfél (a marketingfilm tulajdonosa, és felhasználója) piaci, üzleti, kommunikációs magatartásától, közösségi médiás részvételétől, és saját promóciós, és reklámtevékenységétől. A jelen szolgáltatásnak, és az azon belül elérhető csomagoknak nem része az Ügyfél elkészült marketingfilmjének reklámozása, hirdetése, látogatottság, letöltések számának, a cég/termékek/szolgáltatások/üzleti lehetőségek ismertségének növelése. 8. A szolgáltatás díja (opciós): A mindenkori érvényes árlista szerint. 9. Az Ügyféltámogatás rendje: A Szolgáltató a rendszeres munka során (csomag függő) a technikai és egyéb kérdések, Ügyfélkérések megválaszolására ügyfél támogatásos rendszert működtet. Az ügyféltámogatás online felületen tartja fenn a kapcsolatot az Ügyfelekkel. Vállalja, hogy adott ügyfélkérdésre, problémára 48 órán belül reagál, ad megoldást, hibaelhárítást, vagy tesz fel kérdéseket, az esetet pontosítandó. 10. Törvényi előírások betartása Az Ügyfél felelőssége, hogy a szolgáltatás(ok) használata során betartson és megfeleljen minden olyan törvényi előírásnak és szabályozásnak, amelyek az Ügyfél telephelye vagy a szolgáltatásának helye szerint vonatkoznak rá. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek publikáláskor válnak érvényessé. A frissítések a nyilvánossá tételük napján válnak érvényessé. Minden szerződött partnerünknek elérhetővé tesszük a saját Ügyfélfiókjában. Jelen szerződés "Távoli felek között létrejött szerződésnek" minősül és aláírás nélkül érvényes. Utolsó frissítés: 2017.02.07.
Сведения о продавце :
Az animált marketingfilmek a legjobb hatásfokú automata "értékesítőgépek". Egy jól összerakott marketingfilmmel többet el tudsz adni, mint a legjobb értékesítőd. Ráadásul éjjel-nappal dolgozik, és nincs utána járulék kötelezettség.

English: The animated marketing videos are the most efficient automated "salestools". An appropriate way created marketing video will be able to sale more than your best experienced sales member. Beyond this it works night and day - and never apply for holiday and never get seek. Just calculate it ...
Связаться с продавцом
Адреса продавца ( Купон по сделке можно использовать по любому из назначенных адресов продавца ) :

Дополнительные инструкции :

KB 20 - 30 másodperc hosszúságú marketingfilm (de nem ülünk stopperrel a videó mellett - ha több lesz, mert úgy adja át a TELJES üzenetet, akkor a vendégünk vagy arra a pár másodpercre.) Céged / terméked / szolgáltatásod marketing kampányával szinkronizálva (ehhez szükségünk van az összes elérhető, általad ismert felület linkjére, anyag fotójára, digitális lenyomatára - akár a névjegykártya is fontos lehet) Háttérzenével (ez keverve effektezve, és megvágva a pontos és végleges videóidhoz - nem halkítunk: azt a nagyi is tudja a rádión....) Sketchvideó effektekkel A sketchvideó eszköztáron kívüli kreatív elemek tervezése/kivitelezése Amennyiben szükséges, vagy a marketing üzenet átadása indokolja: több videó szerkesztő program egyidejű vagy egymás utáni használata A teljes marketing / értékesítési üzenet koncepciójának integrálása Video a Videoban effekt alkalmazása A kész fileokat .mp4 formátumban, 4 gyakori méretben megkapod 1920x1080 1280x720 640x480 640x360 Logo / cégnév / terméknév megjelenítése Ezeket szorosan összekötve az előnyökkel, amiket a megvásárlásuk / megrendelésük ad CTA (= Call-To-Action: Cselekvésre Felhívó) Gomb, Funkció beintegrálása - egyeztetve azzal a környezeti változóval, amit a videó lehetséges megjelenési helyei okoznak

DealShaker не несет ответственность за контент, публикуемый третьими сторонами на платформе